Parası Olana Sağlık

Işık Kansu 11 Ocak 2010 Cumhuriyet

Ankara Kulisi

Meclis gündemindeki Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı sağlıkta uydurmacasının bir başka ayağı. Tasarıyla, hastaneler, sağlık hizmeti veren kurum olmaktan çıkıp işletmelere dönüyor. Dahası A’dan E’ye 5 sınıfa ayrılıyor.

TTB Genel sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu’na göre, gerçekte sınıflandırılan hastanelerden çok, sağlık personeli ve vatandaş olacak. Çünkü:

Herkes hangi sınıf hastaneden hizmet alabileceğini parası ölçüsünde bilecek. Vatandaşlar da A sınıfından E sınıfına kadar sınıflandırılmış olacak. Oysa ki, sağlık hizmetlerinin niteliğinin tartışılmaması gerektiği açık. Ancak sağlıkta kullanılan malzemeye kadar farklı kaliteler herkesin parası ölçüsünde olabildiği gibi hizmet için de aynı şey öngörülüyor.

SGK’nin 2010 planları arasında ucuz tedavi seçeneklerinin tercih edilmesi için ucuz seçeneklerden katkı payı alınmaması uygulaması bulunuyor. Bir başka ifade ile hastanın tedavisi için gereken doğru ve uygun tedavi seçeneği yerine, belki daha ağrılısı belki daha uzun sürede iyileşileni, katkı payı olmaması nedeniyle seçenekler arasına girmiş olacak.

Sağlık çalışanları için tam gün yasa tasarısı ve kamu hastane birlikleri yasa tasarılarıyla güvencesiz, sözleşmeli, uzun süre ve düşük ücretle çalışma dayatılıyor. Türkiye’de en fazla taşeron işçinin çalıştığı sektör sağlıktır. Tekel işçilerinin itiraz ettiği 4C uygulaması sağlık alanında da bir çalışma biçimi olarak geçerlidir. Aslında AKP iktidarı TEKEL işçisinden sağlık çalışanına herkes için benzer bir zulmü yaşatıyor, yaşatmayı hedefliyor.”

Bilaloğlu, güvencesizleştirmeye karşı iş güvencesini, hizmet sunumunda rekabeti değil dayanışmayı, sağlık ekibi üyelerinin adil ve güvenceli ücretlendirilmesini, hizmet alırken prim, katkı katılım payı ve fark ücreti alınmamasını içeren taleplerin gerçekleşmesi için bütün örgütlü kesimleri ortak davranmaya çağırıyor.

Çağrıyı duyan olur mu, bilmem. Sağlıkta dönüşüm yutturmacası yasalaşırken, özellikle işçileri temsil eden konfederasyonlar kulaklarının üstüne yatmışlardı da…

 
İçerik Tıklama Görünümü : 67139
Şu anda 15 kişi sitede